Όροι Χρήσης

Πνευματικά δικαιώματα
Όλο το περιέχομενο του www.larous.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση, αντιγραφή ή αναδημοσίευση φωτογραφιών, κειμένων, λογοτύπων και όλου του περιεχομένου του διαδικτυακού αυτού τόπου.

Προστασία προσωπικών δεδομένων
To www.larous.gr δεσμεύεται ότι δε θα διοχετεύσει προς τρίτους οποιαδήποτε πληροφορία αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών του.